پنج‌شنبه, 16 آذر 1402

همکار گرامی لطفا جهت ورود به سیستم امضاء قرارداد پرسنلی و ثبت درخواست گواهی های پرسنلی از طریق سامانه امضاء الکترونیکی قرارداد وارد شوید.


ثبت درخواست گواهی های کسر از حقوق، ضمانت و اشتغال به کار از طریق ورود به سامانه امضاء الکترونیکی و برای افرادی که قرارداد خود را به صورت الکترونیکی امضا کردند، میسر می باشد. برای آشنایی با نحوه انجام اینکار راهنمای ثبت گواهی های پرسنلی مطالعه شود.


Unable to load control 'DesktopModules/WebServiceViewer/WebServiceViewer.ascx'!
The file '/DesktopModules/WebServiceViewer/WebServiceViewer.ascx' does not exist.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0