پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 دی 1400

ثبت درخواست گواهی های کسر از حقوق، ضمانت و اشتغال به کار از طریق ورود به سامانه امضاء الکترونیکی و برای افرادی که قرارداد خود را به صورت الکترونیکی امضا کردند، میسر می باشد. برای آشنایی با نحوه انجام اینکار راهنمای ثبت گواهی های پرسنلی مطالعه شود

راهنما

   
5.3.4.0
V5.3.4.0